All Schools Tournament 2019

Boys (19s) – Valentine Sports Park, Glenwood: 24th and 25th June


CHS 1 Squad


CHS 2 Squad


CCC Squad


CIS Squad


NSW All Schools “Blue”


NSW All Schools “White”


CIS, All Schools Tournament Winners


Tournament MVPs